Mercedes-Benz 载重汽车所有车型在线备件目录

在Mercedes-Benz 载重汽车零件目录中,您可以确保找到您需要的每个零件。 该在线目录包含根据车辆型号划分的所有梅赛德斯 - 奔驰卡车车型的备件。 只需打开目录,选择所需部分并找到有关它的完整信息。

Mercedes-Benz 载重汽车 型号名称

10.. 1013 1015 1016 1016/31 1016/37 1016/44 1017 1019 11.. 1114 1114A 1117 1120 1124 12.. 1213 1214 1214C 1215 1215C 1217 1218 1219 1222 1222/L 1224 1225 1234 1245 13.. 1314 1314/L 1315 1316/37 1316/44 1317 1318 1320 1320,1317 1322 1324 1325 1413 1414 1414,1814 1417 1417,1420 1417,1424 1418 1419 1419/4X2/48 1419/4X2/54 1420 1422 1422,1425 1422,1431 1424 1424,1427 1425 1426 1427 15.. 1514 1517 1518 1518K 1520 1520,1524,1720 1520,1720 1521 1521AK 1521K 1521S 1523 1524 1524,1724 1525 1528 16.. 1613 1614 1614,1614 1617 1618 1619 1620 1622 1622,1625 1622,2422 1623 1624 1625 1625,1628,2225,2228 1625,1628,2225,2228,2425 1625,2225 1626 1628 1628,1636 1628,2228,2428 1628,2428 1632 1633 1633,2433 1635 1635,2435 1636 1638 1638,2238 1644 1644/L,1650,2444 1644LS/L,2244LS,2444LS 1714 1715 1717 1718 1718, 1719 1719; 1720 1720,1820 1720/6X2 1721 1722 1722,1824 1722,1824,2422 1723 1725 1725A/4X4 1726 1726,1729,1926,2426 1726,1729,2429 1726,2426 1726/4X2/42 1726/4X2/54 1728 1728,1729 1728,1729,1929,2429 1729 1733 1733,1834 1733,1834,2433 1733,1834,2534 1735 1735,1929,1935,1945,25292635L,2650A,3535L,3550L 1735,2435 1748 1748,1850 18.. 18..L 1817 1820 1821 1823 1823L 1823LS 1824 1827 1827,2527 1828 1831 1831,2431,2531 1831,2531 1831/K,1834 1832 1834 1834,2534 1834S 1835 1838 1838,1844 1838,1844,1850,2038,25441835,1838,1844,1853,2044 1838,1844,2538 1838/K,1844/K,1850/K 1838/S,1850 1844 1844,2544 1919 1922 1922,2222,2422,2622 1922,2422 1922/K,2422 1923 1924 1926 1926/4X2 1926/AK 1928 1928,2228,2428 1928A/K,1935 1929 1929,2429 1932 1933 1933,2433 1933,2433,3833 1933/4X2/36 1933/4X2/45 1935 1935,2435 1935,2435,2550 1935,2435,3835 1936 1938 1938,2438 1944 1944,2444 1948,2050 20.. 2024 2024/K 2025 2026 2028 2029/A 2031 2032 2033 2035 2035S,2040S,2044S 2036 2038 2038,2044 2038,2638 2044 2044,2055 2050 21.. 2124 2219 2219/6X2 2219/6X2/4 2219/6X4 2220 2222 2222,2225 2222,2225,2228 2222,2822,2825,2828 2223 2224 2224/6X2 2224/6X4 2225 2225,3025 2226 2226/6X2 2226/6X4 2228 2228,2236 2228,2628 2228,2628,3028 2228/L,3028 2228S,2228LS 2232 2232/6X2 2232/6X4 2233 2233,2433,2633,3033 2233,2633 2233,2833,3033 2235 2235,2635,3335 2235,3035,3235,3335/K 2236 2236,2636,3036 2236/L,2636,L 2238 2238,2438,2638,3038 2244 2244,2644,3544 2244/S,LS 24.. 2414 2418 2420 2421 2422 2422,2524 2423 2423, 2423B/ 2423K/ 2426 2426; 2428/ 2429 2429,2544 2430/6X2/36 2432 2433 2433,2534 2435 2435,2635,3235 2435,3235 2436 2444 2448 2448,2550 2448,2550,2553,3248, 2448,2550,3248 25.. 2517/6X2/42 2517/6X2/48 2517K/6X2/36 2521/6X2/48 2521K/6X2/36 2523 2524 2524,2527 2524/6X2/48 2524/L 2527 2528 2529 2531 2531/L 2532 2533/6X2 2533/6X2L/48 2534 2535 2535S, 2536 2538 2538,2544/L 2538,2553 2538,3238 2538/F 2538/K/LK,2550 2538/L,2544/L,3238,3244,2550/L 2538/S/LS,2544/S/LS 2540 2541 2544 2545 2550 25XX 26.. 26..L 2622 2622/6X2/48 2623 2624 2624,2627/6X2/48 2624/6X4 2624K,2627K3027 2625,2628K/B,2825,2826KB2831K/B/6X4 2626 2628 2628,3328 2628,3328,3335,3336,35283535,4445,4645 2628,3328,3528 2628/6X4 2628L 2629 2629,3529,3535 2629,3535,3538,4635,46444645,4648,4850 2629/6X4 2629/AK 2631 2631,2634 2631/L 2631/S,2634 2632 2632,3332 2633 2633,3333 2635 2635,3335/K,3535 2635/L,3535,3550,4435 2636 2636,2645 2636,3336 2636/L,3336/K,3536,4436,4836 2637 2638 2638/K,2644/K,2650/K 2638/K/LK,2644 2638/L,2644/L,2650,2653 2638/S/LS,2644/S/LS, 2638AK,2644A/AK,2653 2640 2641 2644 2644/L,3544 2644/S/LS,3544/K 2646/2651 2648,2650,3548,3550,52482653,3553,5053 2650/L,2653/L,3550,3553L 2650/S,3050/S,3548/S, 2726 2726/6X4/48 2730/6X4/36 2730/6X4/48 2825BK, 3025,3028,3228/B,3233/B 3025/K,3028,3228/K 3026; 3028 3028/K,3228/K/L,3235/K 3031 3050 3050,3053/A/S,3550,3553S 32.. 709 710 711 712 3228 3229 3231 3232 3233 3233L, 3234K 3235 3235,3235K 3236 3238,3244,3250,3253 3238/L,3244,3250 3238/L,3244,3250,3253 3240 3241 3244 3250 33.. 3328,3528/B/K,3535/B/K 3328/K,3528/K,3535/K 3331 3335 3340 3340,3340S,3340K,3344, 3340,3340S/K,3344 3534K 3535 3538 3538/K,3544/K 3538/K,3544/K,3550/K 3538AK/K,3544S/K,3550/K 3548/S,3550/S,3050 3850 40.. 4050 41.. 4135 4140 4141 4850 49.. 7.. 710, 710/37 710/42,5 712C/31,5 712C/37 714 715 8.. 809 811 814 814/L 815 815/31 815/37 815/44 817 823 9.. 912 913 914 914C/37 915 915C 915E/31,5 916 917 AUSBAUSATZ AUTOBUS F L LA LAB LAF LAK LAKO LAS LB LF LG LK LKO LO LP LP/LPK LPB LPF LPK LPKF LPKO LPL LPLS LPO LPO/OF LPS LS LT LU METROBUS O OC OF OF1723/59 OH SF VO ZETROS

Mercedes-Benz 载重汽车 Online Spare Parts Catalogue

Gottlieb Daimler于1886年销售了世界上第一辆卡车。120多年来,梅赛德斯 - 奔驰一直保证着最高质量的卡车。在欧洲和拉丁美洲市场,梅赛德斯 - 奔驰卡车今天仍然是可靠性和经济性,产品和服务的一流质量以及以客户为中心的运输解决方案的全球竞争力的代名词。

这同样适用于Actros,Axor和Atego卡车线以及梅赛德斯 - 奔驰卡车的特殊用途车辆。其中包括市政,收集和短程配送服务专家,梅赛德斯 - 奔驰Econic和通用工作机器Unimog,适用于市政部门,电力供应和建筑行业,公路铁路服务和战斗森林大火。在最困难的地形中运行的新型越野卡车梅赛德斯 - 奔驰Zetros完善了该系列。

梅赛德斯 - 奔驰卡车传统上一直是安全领域的开拓者。安全卡车是梅赛德斯 - 奔驰Actros,结合了目前所有可用的辅助和安全系统。使用主动制动辅助系统如果与前方行驶的车辆发生碰撞似乎不可避免,则安全卡车会自动启动紧急制动。其他辅助系统,如车道助手,侧倾控制和接近控制,完善了Actros的安全包。专家认为,梅赛德斯 - 奔驰的安全卡车是目前世界上最安全的卡车 - 梅赛德斯 - 奔驰是唯一一家为卡车提供主动制动辅助系统的品牌。我们的客户主要依靠梅赛德斯 - 奔驰的安全功能:目前拥有90,000辆,梅赛德斯 - 奔驰卡车的安装辅助系统数量是2006年底的两倍。

梅赛德斯 - 奔驰卡车在环境保护方面也处于有利位置:戴姆勒的柴油发动机通过不断发展已成为高效,低排放的高科技发电厂。自1990年以来,颗粒物和氮氧化物的排放量平均下降了90%以上。采用先进BlueTec柴油技术的梅赛德斯 - 奔驰卡车将生态学的这一进步与客户的经济效益相结合。燃料消耗量再次大幅减少,例如每年在长途卡车中减少2000升。与其他车型相比,以运输性能来衡量,“一升车”在商用车领域已经很长时间了。

与明星合作的品牌是客户和业务合作伙伴值得信赖的合作伙伴。凭借“值得您信赖的卡车”,梅赛德斯 - 奔驰卡车代表着最高的质量和可靠性。该品牌承诺作为所有领域工作的指导,激励梅赛德斯 - 奔驰卡车世界组织的40,000多名员工始终提供优质的服务 - 从开发到生产和销售再到车间服务。